Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés:

Az Egy Optik Kft. / Viza Optika (továbbiakban: Adatkezelő) tevékenységének végzése céljából elengedhetetlen adatokat gyűjt és kezel vásárlóiról/megrendelőiről az alábbiak szerint:
Papír alapú és/vagy számítógépes adatkezelő rendszerben az alábbi személyes adatokat rögzítjük: Vezetéknév, keresztnév, születési dátum vagy életkor, e-mail cím és/vagy telefonszám, anamnézis adatok, szemészeti vizsgálati adatok.

Adatkezelés jogalapja:

Az egészségügyi és személyes adatok (együtt: személyes adataim) adatkezelése önkéntes hozzájáruláson, illetve az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) és a 2016/679 EU rendelet (GDPR) rendelkezésein alapul.

A vásárló vagy megrendelő kifejezetten hozzájárul a látásjavító eszköz (szemüveg, kontaktlencse) elkészítéséhez vagy megrendeléséhez szükséges, valamint a szemészeti vizsgálat során keletkező személyes adatainak az Adatkezelő általi kezeléséhez.

Az adatkezelés célja:

az Adatkezelővel létrejövő szerződés (látásjavító eszköz: pl. szemüveg, kontaktlencse elkészítése, megrendelése) teljesítésének elősegítése, a szavatossági igények és egyéb jogok érvényesítése.

Az adatkezelés időtartama:

A megadott személyes adatokat az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig kezelheti. A hozzájárulás, írásban az adatkezelőnek címzett postai levélben, vagy elektronikus levél formájában vonható vissza.

Adattovábbítás:

Az adatokat az adatkezelés céljának megvalósításának érdekében az Adatkezelő partnereinek, beszállítóinak részben vagy egészben továbbíthatja. Adatkezelő más harmadik személynek adatokat nem továbbít, nem ad ki.

Az adatkezelésre jogosult személy:

Az Adatkezelő, aki az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja. Továbbá: a vizsgálatokat végző orvos, optometrista, az egészségügyi szakdolgozó, az érintett kiszolgálásával kapcsolatos tevékenységet végző egyéb személy, illetve a szolgáltató képviselője vagy munkavállalója (pl. látszerész.)

Adatkezelő neve: Egy Optik Kft.

Adatkezelő képviselője: Endrész György

Adatkezelő e-mail címe: vizaoptika@gmail.com

Felügyeleti szerv:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: +36 (1) 391-1400 | Fax: +36 (1) 391-1410

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu